Kolommen en balken

Zoals te zien is, kunnen constructieve elementen ook in architectonische beton uitgevoerd worden.