Downloads


DoP verklaring – Declaration of Performance

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

Hibex stelt de DoP’s digitaal beschikbaar:


Kiwa certificaten

Met de KIWA product certificeringen laat Hibex zien dat wij intern de kwaliteit controleren en beheren in elk onderdeel van het productieproces.
Hibex stelt de certificaten digitaal beschikbaar: