+31(0)50 - 551 5555

Appartementen De Schilden te Antwerpen


Geleverde elementen:

  • Balkon en dakplaten
  • Kolommen
  • Gevelbanden
  • L-vormige dakranden

Uitvoering:

De balkons, gevelbanden en dakplaten zijn uitgevoerd in beige/witte beton met noorswit marmer als toeslagmateriaal.De elementen zijn gestraald.

De kolommen zijn uitgevoerd met steenstrips

Links:

www.kumpen

www.CIP


Architect

Architecten Rap&Rap/ELD partnership


Aannemer & opdrachtgever

Kumpen NV te Hasselt


Projectnummer

1192 - 2015