Privacybeleid

 

Uw privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.hibex.nl biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen door u bijvoorbeeld te kunnen bellen of te e-mailen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

 

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?
We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

 

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie
Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat kunt u bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.